De Paarden

Vanuit de praktijk rijden dagelijks 2 paardendierenartsen visites in een ruim gebied rondom Berghem. Daarnaast beschikt de praktijk ook over een rijdende röntgen waarmee met name Maarten Simonse dagelijks op locatie rontgenfoto’s komt maken voor onder andere diagnostiek en keuringen.

Andere werkzaamheden die onze paardendierenartsen uitvoeren zijn vaccinaties, onderzoeken, klinische keuringen, gebitsbehandelingen en bloedonderzoek met in huis bloedanalyse-apparatuur. Ook castraties worden door onze paardendierenarts op locatie uitgevoerd.

Daarnaast behoort het begeleiden van merries ook tot één van de dagelijkse bezigheden (in het seizoen) van onze paardendierenartsen.

Op de praktijk wordt regelmatig mestonderzoek uitgevoerd, waardoor het mogelijk is op basis van de EPG (eieren per gram) en de hoeveelheid zand in de mest voor ieder paard een afgestemd ontwormingsbeleid/behandeling toe te kunnen passen.