Drachtbegeleiding paard

Op onze praktijk houden wij ons bezig en zijn nauw betrokken met de begeleiding van de dracht van uw merrie(s).
In het seizoen betekent dit dat onze paardendierenartsen dagelijks aan huis merries echografisch scannen om te kunnen bepalen waarin in de cyclisch deze zijn en wat het beste moment van dekking is. Ook nadat de merrie geïnsemineerd of gedekt is en (meerdere malen) gecontroleerd is op dracht, staan onze dierenartsen klaar om tijdens en na de partus hulp te verlenen. Ook voor controle / onderzoek van het veulen of wanneer er onverhoopt problemen met bij het veulen, staan onze paardendierenartsen altijd dag en nacht voor u klaar.

De cyclus

Merries hebben een zogenoemde seizoensgebonden cyclus. Dit betekent dat merries  tijdens het seizoen (o.a. bij toenemende daglichtlengte) – meestal om en nabij februari t/m augustus – hengstig kunnen worden.

Bepalen wanneer te dekken/insemineren

Om te kunnen bepalen wanneer een merrie het beste gedekt of geïnsemineerd kan worden, moet eerst gekeken worden waar de merrie zich bevindt in de cyclus. Dit wordt gedaan met behulp van rectaal echografisch onderzoek.

Normale Partus

Informatie volgt

Abnormale Partus

Informatie volgt

Na het veulenen