Orthopedie

Bij het paard kunnen verschillende orthopedische klachten zich voordoen; gaande van kreupelheden naar staakgedrag tijdens het rijden. Om te achterhalen wat de oorzaak is van deze klachten wordt er een orthopedisch onderzoek uitgevoerd.

Tijdens dit onderzoek worden initieel alle klachten in kaart gebracht. Vervolgens wordt er door middel van inspectie en palpatie van de benen/hoeven, het hoofd-, hals-, rug- en bekkenregio en een bewegingsonderzoek achterhaald waar de oorzaak van de klachten zich bevindt.

Tijdens het bewegingsonderzoek wordt er gevraagd om het paard verschillende opdrachten te laten uitvoeren op zowel een harde als zachte bodem. Ook worden buigproeven uitgevoerd waarbij er gekeken wordt of het paard na buigen van een gewricht kreupel gaat lopen.

Bij kreupelheid is het van belang om eerst in kaart te brengen aan welk been of benen het paard kreupel loopt. Daarna moet er achterhaald worden in welk regio de oorzaak van de kreupelheid zit. Hiervoor kan het nodig zijn om verschillende delen van het been regionaal uit te verdoven.

Met behulp van het complete orthopedisch onderzoek zal er geconcludeerd worden in welk regio van het lichaam of het been de oorzaak van de klachten zich bevindt. Echter is de grote vraag uiteraard wat precies de diagnose is. Hiervoor is in sommige gevallen medische beeldvorming nodig.

Röntgenologie

Met behulp van RX kunnen met name botstructuren in kaart worden gebracht. Denk hierbij aan botbreuken, artrose, cystes, etc.

In bepaalde gevallen ligt het probleem niet aan de botten of gewrichten, maar juist aan de pezen of banden. Dit noemen we weke delen. Deze kunnen helaas niet gezien worden op RX en moet er dus een echo gemaakt worden.

Echografie

Zoals hierboven al genoemd kan er met de echo gekeken worden naar de weke delen. Zo kunnen er scans gemaakt worden van de pezen, maar ook bijvoorbeeld het kniegewricht. Daarnaast kan de echo een hulpmiddel zijn bij het diagnosticeren van problemen van het SI-gewricht of de halswervels.