Preventieve zorg bij het Paard

Als dierenarts worden we voornamelijk gevraagd om advies en hulp wanneer er iets met uw paard aan de hand is. Bijvoorbeeld wanneer het paard ziek of kreupel is. Toch hechten wij veel waarde aan goede preventieve zorg om het risico op ziekte en pijn bij uw paard te voorkomen. Preventieve zorg bestaat uit meerdere aspecten zoals goede management, het jaarlijks vaccineren van uw paard en een goede wormbestrijdingsbeleid hanteren.