Vaccinaties bij het Paard

Er zijn meerdere virussen (en bacteriën) waarbij uw paard bij infectie erg ziek kan worden. Gelukkig zijn er vaccinaties ontwikkeld die uw paard kan beschermen tegen deze infectieuze ziektes.

Hieronder worden de verschillende mogelijke vaccinaties bij elkaar op een rijtje gezet:

Equine Influenza

Dit is waarschijnlijk het meest bekende virus/vaccinatie bij het paard. De meeste paarden in Nederland worden al netjes jaarlijks gevaccineerd tegen influenza.
Equine Influenza is het griepvirus bij het paard. Bij infectie zorgt het voornamelijk voor klachten ter hoogte van de luchtwegen.

Symptomen:

 • Koorts
 • Heldere neusvloei
 • Droge en krachtige hoest
 • Verhoogde ademhalingsfrequentie
 • Suf
 • Slechte eetlust
 • Gezwollen lymfeknopen
 • Pijn bij aanraking keelstreek

Alhoewel vaccineren tegen influenza altijd aangewezen is, wordt het zelfs in sommige gevallen verplicht zoals bij deelname aan (KNHS of FEI) wedstrijden. Voor specifieke reglementen van zowel de KNHS als FEI kunt u hier klikken.

Afhankelijk van het gebruiksdoel van het paard moet deze jaarlijks of halfjaarlijks gevaccineerd worden tegen influenza. Vaccineren tegen influenza is mogelijk vanaf een leeftijd van 6 maanden.

Tetanus

Dit is een aandoening dat niet wordt veroorzaakt door een virus, maar een bacterie genaamd Clostridium tetani. Deze bacterie komt overal voor in de grond waardoor ieder paard het kan oplopen. Meestal wordt een paard geïnfecteerd met C. tetani via een wond of bij veulens via de navel. Het is ontzettend belangrijk om uw paard hiertegen te vaccineren omdat, in tegenstelling tot bij de mens, er zeer weinig tijd is tussen het oplopen van de bacterie en het verschijnen van de (meestal) dodelijke symptomen.

Symptomen:

 • Moeilijk lopen
 • Zeer stijf
 • Stijve staart
 • Overstrekking hals/rug
 • Gespannen kaken
 • Protusie derde ooglid
 • Neervallen
 • Sterfte

Ongeacht het gebruiksdoel van het paard is het dus van belang om minimaal 1x per twee jaar te vaccineren tegen tetanus. Meestal gebeurt dit in combinatie met de vaccinatie tegen influenza. Vaccineren tegen tetanus is mogelijk vanaf een leeftijd van 6 maanden.

Equine Herpes Virus (Rhino virus)

Dit is in verhouding met influenza een meer gevreesde virus omwille van de mogelijkheid tot sterfte bij paarden. Het rhinovirus kan namelijk in verschillende vormen voorkomen en daarmee ook verschillende symptomen veroorzaken wanneer het paard geïnfecteerd raakt. Het virus wordt voornamelijk overgedragen via direct neuscontact of via contact met een geaborteerde foetus/placenta.

Symptomen:

 • Respiratoire vorm: zie Equine influenza
 • Abortus vorm: abortus (2 weken tot 3 maanden na infectie)
 • Neurologische vorm:
  • Ataxie
  • Verzwakking achterhand
  • Verlamming blaas, anus/rectum en staart (=Cauda equina syndroom)
  • Penisprolaps (bij ruin/hengst)

Vaccineren tegen het rhino virus is vooralsnog niet verplicht, maar wel sterk aan te raden indien uw paard met vreemde paarden in contact komt (bvb. lessen of wedstrijden op externe locatie). Daarnaast is het zeker aan te raden wanneer u met uw paard wilt fokken.

Vaccinatie schema:

 • Mogelijk vanaf een leeftijd van 6 maanden
 • Basisvaccinatie: 2x met 4-6 weken interval
 • Sport: na basisvaccinatie 2x per jaar
 • Fok: totaal 3 vaccinaties op 5, 7 en 9 maanden dracht

West Nile

Dit is een virus wat steeds meer bekendheid krijgt. Voorheen was het een exotisch virus dat werd overgedragen via specifieke muggen. Echter door opwarming van de aarde lijken deze muggen ook onze kant op te komen en zijn er zelfs al enkele gevallen van West Nile bevestigd in Nederland. Dit virus kan ook mensen en vogels infecteren via dezelfde muggen. Omdat het dus zowel mens als dier kan infecteren wordt het een zoonose genoemd. Geen zorgen, er is enkel besmetting via een besmette mug mogelijk, dus niet via mens-paard contact.

Symptomen: maar 10% van de geïnfecteerde paarden vertonen symptomen

 • Koorts
 • Slechte eetlust
 • Sloomheid
 • Soms neurologische klachten (maar 30% van de paarden die symptomen hebben):
  • Ataxie
  • Spiertrillingen
  • Verlamming
  • Blindheid

Vaccinatieschema:

 • Mogelijk vanaf een leeftijd van 6 maanden
 • Basisvaccinatie: 2x met 3-5 weken interval
 • Jaarlijks herhalen

Droes

Droes wordt niet veroorzaakt door een virus maar door een bacterie genaamd Streptococcus equi subs. equi. Het is een zeer besmettelijke aandoening dat wordt overgedragen via direct contact met de etterige neusuitvloei (dus zowel neuscontact als indirect contact met gecontamineerd materiaal).

Symptomen:

 • Koorts
 • Etterige neusuitvloei
 • Abcesvorming van de lymfeknopen
 • Sufheid
 • Slechte eetlust
 • Soms moeite met ademhaling

Droes is niet alleen vervelend op moment van infectie, maar ook daarna omdat veel paarden dragers kunnen blijven en daardoor andere paarden kunnen besmetten. Daarom is het van belang om direct bij vermoeden van droes contact met ons op te nemen zodat er adequate maatregelen genomen kunnen worden.

Vaccineren tegen droes (vooraf aan infectie) is mogelijk.

Vaccinatieschema:

 • Mogelijk vanaf een leeftijd van 4 maanden
 • Basisvaccinatie: 2x met 4 weken interval
 • Herhalen elke 3 maanden